Příčiny nemocí a jejich řešení

Primárních příčin nemocí je "pouze" několik.

Strava podle DNA - genetika a aktuální dispozice k trávení

Strava specificky stanovena pro individuální potřeby každého člověka.

Darkfield mikroskopie - zdraví v kapce krve

Co je vidět v kapce krve?